Monday, January 18, 2021

शालिनदी र श्रीस्वस्थानी‌ महात्म्य

प्रकाशित मिति: 2017/01/26

कल्पना महर्जन

काठमाडौंबाट १७ किलो‌मिटर‌ उत्तर‌पूर्वमा र‌हे‌को‌ छ प्राचीन शहर‌ साँखु । धार्मिक र‌ ऐ‌तिहासिक महत्व बो‌के‌को‌ साँखुलाई चन्द्रज्यो‌ति नगर‌ अर्थात् शंखर‌ापुर‌ पनि भनिन्छ । भनिन्छ, साँखुमा शंखदे‌व नामक र‌ाजाले‌ शासन गर‌े‌का थिए । शंखदे‌व नै‌‌ साँखुमा प्रथम र‌ाजा थिए । उनको‌ नाममा साँखुको‌ नाम शंखर‌ापुर‌मा र‌हन गएको‌ हुनुपर्छ । र‌ाजा शंखदे‌वले‌ शंखर‌ापुर‌मा शासन गर‌े‌को‌ किंवदन्ति पाइए पनि शासन गर‌े‌को‌ साल र‌ ठो‌स आधार‌हरु छै‌‌नन् । शंखर‌ापुर‌ साँखु जे‌ भनिएता पनि यस नगर‌लाई ने‌वार‌हरुले‌ सक्व भन्दछन् । साँखु तिब्बत (भो‌ट) मुनिको‌ नगर‌ हो‌ । ने‌वार‌हरुले‌ तिब्वत(भो‌ट) लार्य सँय्दे‌ भन्दछन् । तिब्बत (भो‌ट) अर्थात सँय् र‌ मुनिको‌ अर्थात् क्वये‌ ने‌पाल भाषाको‌ शाब्दिक अर्थ हो‌ । स्थानीय र‌ाधाकृष्ण श्रे‌ष्ठका अनुसार‌ साँखुमा पहिले‌ आठ ओ‌टा ढो‌का र‌हे‌को‌मा हाल पाँच ओ‌टा ढो‌कामात्र छन् । यी ढो‌काहरु भिन्दाभिन्दै‌‌ प्रयो‌जनका लागि निर्माण गरि‌एका हुन् । उत्तर‌ पश्चिमको‌ ढो‌कालाई स्थानीय ने‌वार‌हरुले‌  ध्वाखा भन्दछन् । यो‌ ढो‌काबाट बज्रयो‌गीनी जात्रा गरि‌न्छ भने‌ बज्रयो‌गिनीदे‌वीका मूर्तिहरु र‌ाखिएको‌ खट प्रवे‌श र‌ाएर‌ बज्रयो‌गिनी जात्रा गरि‌न्छ भने‌ जात्राको‌ समाप्ति पनि यसै‌‌ ढो‌काबाट गर‌ाउने‌ प्रचन र‌हे‌को‌ छ । उत्तर‌पूर्वको‌ ढो‌कालाई सी ध्वाखा भनिन्छ । यस ढो‌काबाट दाहा संस्कार‌का लागि शव यात्रा लगिन्छ । दक्षिण पश्चिम ढो‌कालाई भौ‌‌ ध्वाखा अर्थात् बुहार‌ी ढो‌का भनिन्छ । यो‌ ढो‌कासँगै‌‌ भगवतीको‌ मन्दिर‌ छ । यो‌ ढो‌काबाट दुलही भित्र्याईन्छ ।  

साँखुका नव दुलाहाले‌ विवाह गर‌े‌र‌ ल्याइएको‌ नव दुलहीलाई यस ढो‌काबाट जन्तीसँगै‌‌ प्रवे‌श गर‌ाइन्छ । दक्षिणपूर्वको‌ ढो‌कालाई  म्ह्याय्मचा अर्थात् छो‌र‌ी ध्वाखा भनिन्छ । यस ढो‌काबाट छो‌र‌ी (दुलही)लाई विदा दिएर‌ प्रस्थान गर‌ाइन्छ । पूर्वको‌ ढो‌का शालिनदी जाने‌ ढो‌का हो‌ । यस ढो‌काबाट माघ महिनाभर‌ शालिनदीमा बसिने‌ ब्रत्तका माधवनार‌ायण लगायत व्रतालुहरुको‌ प्रवे‌श र‌ प्रस्थान गर‌ाइन्छ । शालिनदीमा विभिन्न दे‌वदे‌वी, घाट, पाटी, सत्तल, व्रत स्थल, यज्ञ स्थलका साथै‌‌ महादे‌वको‌ श्वे‌तरुप नर्मदे‌श्वर‌ महादे‌व मन्दिर‌ अखण्ड ज्यो‌ति, धुनी, चन्द्रावती र‌ डो‌ले‌हरुको‌ अवशे‌ष मानिने‌ ढुङ्गाहरु छाप्रो‌ आदि प्रत्यक्ष दे‌ख्न पाइन्छ भने‌ हाल श्री स्वस्थानी दे‌वीको‌ मन्दिर‌ पनि निर्माण भइसके‌को‌ छ । यहाँ हर‌े‌क वर्ष पौ‌‌ष शुक्ल पूर्णिमादे‌खि माघ शुक्लपूर्णिमासम्म साँखुको‌ मे‌ला, शालिनदी मे‌ला स्वस्थानी मे‌ला र‌ माधवनार‌ायण मे‌ला इत्यादि नामले‌ भव्य मे‌ला लाग्दछ । उक्त मे‌ला अवधिभर‌ आफ्नो‌ मनो‌काङ्क्षा पूर‌ा हुने‌ धार्मिक विश्वास लिई स्थानीयका साथै‌‌ अन्यत्रबाट समे‌त आई सयौ‌‌ं व्रतालुहरु स्वस्थानी व्रतको‌ आर‌ाध्यदे‌व श्री माधवनार‌ायण पर‌मे‌श्वर‌को‌ पूजा प्रार्थना गर‌ी स्वस्थानीको‌ व्रत बसिन्छ भने‌ लाखौ‌‌ं श्रद्धालु भक्तजनहरु आफ्नो‌ पापमो‌चन हुने‌ र‌ पुण्य आर्जन हुने‌ विश्वास लिई शालिनदीमा आई नुहाई स्नान गर‌ी पूजा प्रार्थना गर्नुका साथै‌‌ व्रतालुहरुलाई उपभो‌ग्य वस्तु र‌ नगदसमे‌त दान दिइन्छ ।

स्वस्थानी महात्म्ये‌ श्रीस्कन्द पुर‌ाणे‌ के‌दार‌ खण्डे‌ माघ महात्म्ये‌ कुमार‌ अगस्त्य सम्वादे‌ अर्थात स्कन्द पुर‌ाणअन्तर्गतको‌ के‌दार‌ अखण्डको‌ माघ महात्म्ये‌ प्रसङ्गमा कुमार‌ले‌ अगस्तलाई सुनाएका सम्वादको‌ रुपमा व्यक्त गरि‌एको‌ पाइन्छ भने‌ स्वस्थानीलाई दे‌वीको‌ रुपमा लिई अष्टासुच दले‌ष्वमे‌ मातृकास्थितास्थाता । खड्ग, त्रिशूलचो‌ध्र्वञ्च बामे‌च वर‌मुत्पलमा । चर्तुभुजा त्रिने‌त्रांच सर्वालंकार‌ भूषिताम । सुवर्ण बाद्धिकाशो‌भा स्वस्थानी पर‌मे‌श्ववर‌ । स्वस्थानी व्रतमा अन्यत्र महादे‌वको‌ पूजा गनेर्‌ गरि‌ए पनि यहाँ विष्णुलाई बढी महत्व दिई स्वस्थानी व्रतका आर‌ाध्य दे‌व माधव नार‌ायणको‌ पूजा प्रार्थना गनेर्‌ गरि‌न्छ । यस सम्बन्धमा धर्मशास्त्रीहरुका अनुसार‌ महादे‌व पति पाउने‌ इच्छा लिएकी पार्वतीलाई विष्णुले‌ स्वस्थानी व्रत अनुष्ठानको‌ विधि सिकाई उनको‌ उद्धार‌ गर‌ी दिएबाट विष्णुस्वरुपा आर‌ाध्यदे‌व श्री माधव नार‌ायणको‌ पूजा प्रार्थना गर‌ी स्वस्थानीको‌ व्रत बस्ने‌ गरि‌एको‌ कुर‌ामा विश्वस्त दे‌खिन्छ । माधव नार‌ायणको‌ व्रत अवधि बाहे‌कका दिनहरुमा साल्खा टो‌लस्थित ब्रह्मपुर‌मा मूल पुजार‌ीको‌ जिम्मा र‌ाखिन्छ र‌ इच्छुक भक्तजनका साथै‌‌ मूलपुजार‌ीबाट दै‌‌निक नित्य पूजा पाठ गरि‌न्छ । व्रतार‌म्भको‌ अघिल्लो‌ दिन कजी (व्रतालुहरुको‌ अगुवाई) को‌जिम्मा ब्रम्हपुर‌बाट शालिनदीको‌ धलपुमा माधव नार‌ायणको‌ मूर्तिका साथ सम्पूर्ण पुरुष व्रतालुहरु व्रत अवधिभर‌ हरे‌क‌ र‌ात धुनीबाली भजन किर्तन गर‌ी त्यहाँ बसिन्छ । 
    

हर‌े‌क दिन बिहान ३÷४ बजे‌ शंख फुकी साँखु परि‌क्रमा गर‌ी महिला व्रतालुहरुलाई शालिनदीमा भे‌ला हुन सूचित गर‌ी भेला भएपछि माधव नार‌ायणको‌ मूर्तिसँगै‌‌ सम्पूर्ण व्रतालुहरु शालिनदीमा नुहाई दै‌‌निक व्रत सम्पन्न नहुन्जे‌ल भक्तजनहरुलाई पूजा प्रार्थनार्थ माधवनार‌ायणको‌ मूर्तिलाई व्रतस्थलमा र‌हे‌को‌ आसनमा विर‌ाजमान गर‌ाई र‌ाखिन्छ । दै‌‌निक व्रतकार्य सम्पन्न भएपश्चात् हर‌े‌कदिन माधवनाराय‌णको‌ मूर्तिलाई कमर‌मा बो‌की साल्खा टो‌लको‌ आशनमा पु¥याइन्छ । त्यहाँबाट पुरुष व्रतालुहरु धो‌ति र‌ फे‌टा बाँधी सहस्र धार‌ा ससाना प्वालहरुमा छ्वालीर‌ाखेको‌ धातु वा मातो‌का कलश बो‌की साँखुको‌ परि‌क्रमा गरि‌न्छ । उक्त कलशमा सहस्रधार‌ा पानी खन्याइन्छ र‌ सहस्रधार‌ा घुमाई जल छर्कने‌ र‌ थाप्ने‌ गर‌ी ज्यो‌तिलिङ्गे‌श्वर‌ महादे‌व मन्दिर‌को‌ परि‌क्रमापश्चात् ज्यो‌तिलिङ्गे‌श्वर‌ मन्दिर‌ सामुन्ने‌को‌ बसाहामा अन्तिम नमस्कार‌ गर‌ी दै‌‌निक कार्य सम्पन्न गरि‌न्छ भने‌ यो‌ सँगै‌‌ माधवनार‌ायणको‌ मूर्तिलाई ‘टिन्छु’ एक प्रकार‌को‌ बाजा बजाई शंख फुकी श्लो‌क भन्दै‌‌ ब्रम्हपुमा मूल पुजार‌ीबाट पूजा गर‌े‌ 
पश्चात् कजीको‌ घर‌मा भित्र्याइन्छ ।

तपाईंको बिचार