Friday, January 22, 2021

राष्ट्रपतिको ज्यान लिन खोजे जन्म कैद, अपहरण गरे १५ वर्षसम्म कैद

प्रकाशित मिति: 2018/08/12


 काठमाडौं । मुलुकी ऐनको दफा ५७ राष्ट्रपति उपर आक्रमण प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।

ऐनअनुसार कसैले राष्ट्रपतिको ज्यान लिन वा ज्यान लिने उद्योग गरे जन्म कैद, राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरे वा गराए वा शरीर बन्धक लिन वा लिन लगाए १० देखि १५ वर्षसम्म कैद, कसैले राष्ट्रपतिमाथि कुनै किसिमले आक्रमण गरे वा गराए ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको छ । घटनाबारे उजुरी जहिले पनि लाग्ने छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ५८ ९१० बमोजिम राष्ट्रपति वा सांसद (संघीय संसद र प्रदेशसभा)लाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाएर वा अन्य कुनै किसिमको दबाव दिइ काम गराउनेलाइ ७ वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । कसूर भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।

तपाईंको बिचार